Om IKT-huset

ikt-huset er et ledende kurs- og kompetansesenter for ikt-basert opplæring til voksne. Vi er lokalisert i Jerikoveien 14  i Oslo der vi tilsammen har 21 lyse og moderne kursrom. I tillegg holder vi bedriftskurs i hele Norge og kan vise til gode resultater fra en stor portefølje av private og offentlige virksomheter. Vi er en stor stab av erfarne instruktører med bred relevant kompetanse og utdanning i tillegg til voksenpedagogisk utdanning. Vi tilbyr opplæring innen ikt på alle nivåer og innen svært mange segmenter.