Velkommen til Ikt-huset

Vi er spesialisert på ikt-basert opplæring

ikt-huset er et ledende kurs- og kompetansesenter for ikt-basert opplæring til voksne. Vi er lokalisert i Jerikoveien 14 i Oslo der vi tilsammen har 21 lyse og moderne kursrom. I tillegg holder vi bedrifts kurs i hele Norge og kan vise til gode resultater fra en stor portefølje av private og offentlige virksomheter. Vi tilbyr opplæring innen ikt på alle nivåer og innen svært mange segmenter.

Ikt-huset er også godkjent som privat tilbyder av norsk- og samfunnsfagopplæring til innvandrere.

NAV

Kompetansepluss

 Kompetansepluss

Gameit

Norskopplæring

Norskopplæring

En til en opplæring

 En-til-En

Kontakt oss

Kontakt oss

NAV KURS

ikt-huset as er spesialister på ikt opplæring og er en stor leverandør av datakurs til NAV. Vi er også en stor aktør på dataopplæring i bedrift. Ikt er under kontinuerlig utvikling og det er viktig for oss at våre kurs internt og ute i bedrift gjennspeiler utviklingen. Alle våre kurs er tilpasset deltagernes nivå og bakgrunn, og er relevante og nyttige for både grunnleggende til erfaren brukere.

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv gir en praktisk innføring i de mest brukte dataprogrammene i tillegg til en opplæring i digitale basisferdigheter tilpasset arbeidslivet. Kurset er utarbeidet spesielt for å dekke de behovene som etterspørres i arbeidslivet i dag, men også gi en god innføring i det som behøves i hverdagslivet.

Kursinnholdet reflekterer arbeidslivets krav til digital kompetanse og oppdateres kontinuerlig for å møte de krav og utfordringer som til enhver tid er bedriftenes behov. Undervisningen tilpasses den enkeltes ferdighetsnivå og deltakeren følges opp individuelt av faste lærere med voksen pedagogisk utdannelse og lang  erfaring.

Målsetting

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • ha en intuitiv forståelse for ikt-systemer slik at de har det grunnlaget som er nødvendig for å delta aktivt i dagens arbeidsliv og samfunnet forøvrig.
 • være trygg på prosessen ved å søke jobb og oppleve at de mestrer det å sende jobbsøknader.

Hvem passer kurset for?

Datakurs for arbeids- og hverdagsliv retter seg mot alle som ikke har den digitale basiskompetansen som er nødvendig for å møte hverdagens- og arbeidslivets krav. Det passer også for personer som står mellom to jobber og har behov for å gjenoppfriske datakunnskapene, jobbe mer effektivt og ikke minst utnytte de mulighetene som allerede finnes..

Den digitale utviklingen går raskt, og selv personer med lang erfaring fra arbeidslivet har stor nytte av oppdatert kunnskap og innføring i de programmer og løsninger som benyttes i dag.

Kursdeltakerne kommer fra alle samfunnslag og med svært ulike bakgrunn. Til en hver tid har vi norske og fremmedspråklige deltagere som spenner seg fra de helt uten jobberfaring, de med universitetsutdannelse, de som ikke har fullført grunnskole og de som er svært nær pensjonsalder. Hos oss er det plass til alle, uansett nivå og forutsetning, som vil lære og utvikle seg fra det stadiet de er nå til de planene og ønske de har for fremtiden.

Kursinnhold

Innholdet reflekterer det som til enhver tid er mest relevant i forhold til arbeidslivet. Siden ikt-huset er en stor leverandør av kurs til bedriftsmarkedet, holder vi oss til enhver tid oppdatert på hvilke programmer og ferdigheter som etterspørres, og sikrer et kursinnhold som er i tråd med dagens ønsker og krav.

Deltakeren får opplæring i blant annet

 • Office pakken
 • Word
 • Excel i praktisk bruk i arbeidslivet
 • Gmail i praktisk bruk og oppsett
 • Outlook i praktisk bruk i arbeidslivet
 • PowerPoint i praktisk bruk i arbeidslivet
 • Nettsky i praktisk bruk og oppsett
 • Sosiale medier i praktisk bruk og oppsett
 • Digitale arbeidsprosesser i arbeidslivet
 • Digitale prosesser i privat og videreutdanning
 • og mye mer

Jobbsøk er en viktig del også av dette kurset. Deltakeren får innføring i praktisk bruk av data ved jobbsøking og hjelp til å tilpasse CV for digitale verktøy.

Læringsmiljø

Ikt-huset har bare faste ansatte lærere med høy pedagogisk kompetanse og erfaring. Alle har vidreutdanning i voksenpedagogikk i tillegg til en bachelor eller master i relevante fag. Alt dette legger grunnlaget for et godt læringsmiljø og bidrar til utvikling og meningsfylt læring for den enkelte. Fremdriftsplan med daglig oppfølging i tillegg til ukentlig skriftlig tilbakemelding fra lærer, gir god struktur og gjør det mulig å tilpasse fremdriften til den enkeltes ferdigheter, bakgrunn og behov.

Deltakerne våre opplever at kurset

 • er motiverende
 • gir mestringsevne
 • har godt miljø
 • oppdatert og relevant i forhold til dagens krav i arbeidslivet

Tilpasset nivå

For at den enkelte skal få mest mulig ut av kurset er deltakerne delt inn i tre forskjellige klasser:

 • D 10– Ordinært kurs (10 uker)
 • D 12– For personer for minoritetsspråklige (12 uker)
 • D 17 H– Deltid, for de med helseutfordringer (17 uker)
 • D 17 – Deltid, for de som deltar i kvalifiseringsprogrammet (17 uker)

Påmelding

Påmelding til kurset går via NAV tiltak.

Tilbakemelding fra fornøyde kursdeltakere

«Kurset var midt i blinken for meg. Jeg fikk målrettet opplæring i de hullene jeg hadde i mine kunnskaper. Jeg har lært mer enn jeg visste det var mulig å lære. Kursene er veldig yrkesrettet slik at alt jeg har lært vil ha en funksjon for meg
i arbeidslivet etterpå.
Det har vært mye fokus på opplæring og bruk av Office pakken og jeg vil gjerne bygge videre på denne kunnskapen og ta et kurs til som er mer yrkesrettet mot kontorarbeid og administrasjon.
Lærerne har vært veldig tilpassingsdyktige og har hele tiden tatt individuelle hensyn i forhold til den enkelte
kursdeltakers kunnskapsnivå.»

Elisabeth Blomberg
Kursdelatker Nav-kurs

«Å gå på kurs på Ikt-huset er fint og lærerikt. Jeg ville gjerne lære mer data for å føle meg tryggere og bli mer selvsikker på jobb.
Jeg har også begynt å fikse min egen PC, i forhold til å sortere og arkivere i mapper osv, nå skjønner jeg at det faktisk er mye man kan gjøre for å lette hverdagen og arbeidsdagen.»

Marion Bakken
Kursdeltaker Nav-kurs

Kompetanse pluss

Kompetansepluss fra Kompetanse Norge tilskuddsordning til opplæring i bedrift

Kompetansepluss står for «Basiskompetanse i arbeidslivet» og er en statlig tilskuddsordning via Kunnskapsdepartementet, som gir støtte til kurs i data i kombinasjon med andre basisferdigheter som les/skriv, muntlig og regning. Dette er basiskunnskaper alle voksne bør ha, og det gis derfor muligheter til å søke tilskudd fra Kompetanse Norge til opplæring innenfor dette.

Kompetansepluss midler kan søkes årlig, med frist i november hvert år. Alle bedrifter og kommuner kan søke. Disse midlene skal delfinansiere opplæringstiltaket, og virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen kan utgjøre egenandelen. Opplæringstiltak som får tilskudd gjennomføres innen 1,5 år med det timeomfanget og antall deltagere som det er søkt om.

Nytteverdi

Man ser at mange ansatte i norske bedrifter har generelt lave data kunnskaper. Mange har aldri fått opplæring og er dermed selvlært. Mange jobber tungvint og utnytter ikke de mulighetene som finnes godt nok. Med et lite påfyll i kompetanse på disse områdene vil mestringsfølelsen øke og dermed skape trygghet i hverdagen både på jobb og privat.
I jobbsammenheng vil medarbeiderne lettere ta ansvar i enkelt situasjoner, og flere avgjørelser om egen arbeidssituasjon kan tas lokalt. Dette handler om økt generell kompetanse, trygghet i arbeidet og ikke minst effektivitet i hverdagen.

I tillegg til generell data opplæring, kan det søkes midler til regning, les/skriv og muntlig opplæring.

Regning kan for eksempel være utregninger i hverdagen, enkel kostnadsforståelse, beregninger av materialer og mengder, forståelse av interne dokumenter/tallmateriale, budsjett, betydning av å prioritere HMS osv.  Dette er et behov alle bedrifter har i en eller annen form, og som er svært viktig for økt lønnsomhet og resurs utnyttelse i arbeidshverdagen.

Les/skriv og muntlig norsk har stor nytteverdi for ansatte som ikke har norsk som morsmål. Faguttrykk, arbeidsnorsk, sjanger og kulturforståelse er nyttig og viktig for å bli inkludert i arbeidsmiljøet, og for å gjøre en god jobb overfor kunder og arbeidsgiver.
Mange, uansett nasjonalitet, kan ha stor utbytte av trening i muntlig språk. For eksempel det å uttrykke seg godt og tydelig, presentere for andre eller ta opp ting med ledelsen på en god, forståelig og saklig måte. Inn her kommer også forståelse av kontrakter, arbeidsbeskrivelser, lover og regler osv.

ikt-huset

Ikt-huset jobber med opplæring innen ikt, og er sertifisert tilbyder av data opplæring til voksne. Vi er også godkjent som privat tilbyder av norsk og samfunnsfag for innvandrere. Vi har gjennom samarbeidet med Kompetanse Norge og Komptansepluss programmet jobbet med flere store bedrifter, og hatt gode resultater. Ikt-huset gjennomfører hele søkeprosessen på bakgrunn av innspill og behovsønsker fra søkebedriftene. Deretter skreddersys et kursopplegg som er tilpasset rammene for Kompetansepluss prosjektet, ledelsens mål og ønsker for opplæringen, arbeidsoppgaver og kompetansenivå.

Ikt-huset har gjennomført disse kursene over mange år, og har gode resultater med for eksempel Royal Renhold, Peab, City Maid, Asko, Hurtigruta Carglass, Thon Hotels, Holmenkollen Park Hotell Rica, JM, Block Watne, Oslo Kommune Energigjenvinningsetaten, Oslo Kommune Gravferdsetaten, Oslo Kommune Bydel Grünerløkka med flere. Flere av disse er store prosjekter med mange grupper som dekker store deler av landet.

For mer informasjon:https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss

Fantastisk utbytte av kurs i vår bedrift!

«Samarbeidet med de personene jeg møtte hos Ikt-huset var veldig bra. Kurslederen hadde solid kompetanse og vi fikk skreddersydd et kursopplegg som passet godt til det nivået vi var på da kurset startet. Alle var meget godt fornøyd med kurset, og oppfølgingen fra ikt-huset har vært veldig bra også i ettertid.»

«Kursing og opplæring står helt sentralt i vår bedrift. Vi har ikke noe valg – skal vi klare å henge med.»

Kjell Kirkeby
adm direktør Asko Transport

Viktig kompetanse i norsk arbeidsliv!

«På Thon Hotel Bjørneparken og Thon Hotel Hallingdal har vi hatt stort utbytte av Ikt-huset og deres norskopplæring. Det var andre året vi hadde det i 2015 og vi er veldig fornøyde. Våre ansatte har også satt stor pris på dette, slik at de kan lære seg norsk bedre, både skriftlig og muntlig. Det har gjort arbeidsplassen også til et hyggeligere sted og være da det er lettere og kommunisere.»

Kjartan Sævre
General Manager Thon Hotell Bjørneparken i Flå

Noen av våre bedriftskunder

Royal Renhold

Hurtigruta Carglass

Asko Transport

Gameit- Spillbasert kvalifisering for ungdom

Nye kurs starter 13. januar 2020. Ta kontakt med ditt Nav kontor for påmelding og informasjon.

Ikt-husets siste satsningsområde er Gameit. Dette er et spillbasert undervisning for unge voksen mellom 18 og 30 år i fagene historie, naturfag, norsk, matematikk, samfunnsfag og engelsk.

Kurset er er lagt opp på en fremtidsrettet, fengende og actionfylt måte, og er utarbeidet for å nå elever som ikke har passet inn i den tradisjonelle skolehverdagen. Metodikken baserer seg på at motivasjon og engasjement gir et godt læringsmiljø, og ønsket er å gi unge voksne en arena de føler seg hjemme i og som bryter med den tradisjonelle klasseromsfølelsen. Deltakerne får tett oppfølging gjennom hele kurs perioden. Hvert semester gjennomføres privatisteksamen i et eller flere fag. Vi har svært høy gjennomføringsprosent og svært gode resultater.

Spillbasert undervisning er en innovativ undervisningsform som er i stor utvikling rundt i verden. Vi kan vise til flere vellykkete prosjekter internasjonalt i tillegg til våre egne erfaringer på dette område.

GameIT – motiverende og innovativt

Spennende  og morsom læring!

«Fra første dag ga jeg tilbakemeldinger om at  jeg synes kurset var kjempebra. Det var ordinære spill som jeg kjente fra før. Jeg lærte mye, spesielt matematikk. Det var spesielt gøy for meg for jeg er en gamer som spiller masse»

Alqaysi
Kursdeltaker GameIT

Norsk- og samfunnsfagopplæring

Ikt-huset er godkjent privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnsfag til innvandrere. Det betyr at vi kan levere opplæring som teller som obligatoriske timer med opplæring og som kan føre til Norskprøve 1-3 og Bergenstesten.

Ikt-huset har ansatt språklærere med en bred faglig bakgrunn innen norsk språk, språk generelt, kulturforskjeller og samfunnsfag som gjennomfører alle våre språkkurs i norsk språk i bedrift. Deres lange erfaring fra mange bransjer, brede relevante faglige bakgrunn sammen med deres utdannelse i voksen pedagogikk og ”Norsk som andre språk”, gir en spesielt god læringsarena for den enkelte og et svært godt utbytte.

Kursene er tilpasset den enkeltes bransje og bedrift, og bidrar til en svært god utvikling i det norske språket for den enkelte deltager, både skriftlig og muntlig. Det å forstå sjanger, ha godt ordforråd og kunne kommunisere med kunder, kollegaer og ledelse er avgjørende for egen karriere, men også viktig for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet generelt.

Dersom din bedrift faller utenfor Kompetansepluss programmet, kan du kjøpe språkkurs direkte fra oss. Våre språklærere leies ut på timebasis, eller for lengre oppdrag. Obligatoriske opplæringstimer kan heller ikke være en del av Kompetansepluss programmet.

Ta kontakt for pristilbud.

Arbeidsoppgavene blir enklere

«Vi ser at språkopplæringen bidrar til en mye bedre integrering i Norge. Vi har også stor fokus på at deltakerne ikke gjør feil på jobben, og at det de lærer på kurs vil bidra til at ting blir enklere og at ledelsen vil oppleve at bedriften jobber mer effektivt»

Ingvild Aalen
Instruktør

En til en på arbeidsplassen

Den digitale utviklingen går raskt, og selv personer med lang erfaring fra arbeidslivet har stor nytte av oppdatert kunnskap og innføring i de programmer, og de muligheter og løsninger som benyttes i dag. Vi skreddersyr kursopplegg som passer for deg og bedriften du jobber i. Kurset gjennomføres hos oss eller på deres arbeidsplass.

Målgruppe

Dette kurset er for deg som har behov for spesialtilpasset opplæringsplan, og tilpasses fra grunnleggende til avansert nivå.

Kursinnhold

Valgfritt tema innen følgende emner:

 • Microsoft Windows
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Outlook
 • Generell IT bruk

Alle kurs er bassert på siste versjon av programvare. Dersom du ønsker undervisning i tidligere versjoner er dette også fullt mulig, men da etter avtale.
Alle kurs er bygget rundt våre instruktørers lange erfaring med undervisning i bedrift, og gir rom til erfaringsutveksling og eksempler fra arbeidslivet. Alle instruktører er relevant utdannet i tillegg til voksenpedagogikk, og har lang erfaring innen opplæring. Ikt-huset er partner relatert til Microsoft, og tidligere sertifisert testsenter for Datakortet.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres hos oss eller på din arbeidsplass.

Kurstid: kl. 9-15.

Ta kontakt for pristilbud.